ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพนั้นมาพร้อมกับการนำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่มีความน่าสนใจ ตั้งแต่การเล่าถึงขั้นตอนการผลิตที่ใช้ความละเอียด ที่มาของแนวคิดการออกแบบที่มีความเฉพาะเจาะจง จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่องของรูปร่าง วัสดุและการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคมักจะสนใจเพียงตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมามากกว่ากระบวนการที่ได้มาของมัน ทั้งที่แท้จริงแล้วคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบมันขึ้นมา 

   จะเห็นได้ว่าการนำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับตัวผลิตภัณฑ์เอง การนำเสนอนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้กับผู้ซื้อได้เห็นความสำคัญของมันเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความสนใจและต้องการของผู้ซื้อ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่ง

   Designmatters เป็น Platform ที่นำเสนอเรื่องราวของงานออกแบบและผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ขบวนการผลิต และวัสดุที่ใช้ไปจนถึงการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

   เพราะเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีเรื่องราวและความน่าสนใจในตัวเอง แต่ขาดเพียงการนำเสนอเรื่องราวที่ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ และเราพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของท่าน 

Author Details

Please enter your contact details, so we can give you proper credit for this blog post.
Please keep it below 300 characters.