T-Stool

T-Stool

เก้าซัพพอร์ตการนั่งในท่าคุกเข่าเพื่อการทำสมาธิที่สบายและไม่ปวดเมื่อย

เก้าอี้สำหรับการนั่งคุกเข่า

เก้าอี้สมาธิ T-Stool คือ การทดลองออกแบบเก้าอี้โดย “ศตวรรษ – Satawat" เพื่อซัพพอร์ตการนั่งในท่าคุกเข่า อย่างเช่นการนั่งสมาธิ หรือนั่งสวดมนต์ ด้วยขั้นตอนการผลิตและรูปทรงไม่ซับซ้อน แต่ยังคงสามารถนั่งลงไปได้ ซึ่งการนั่งในท่าคุกเข่าโดยปกติแล้วบั้นท้ายของเรามักจะอยู่ต่ำกว่าหัวเข่า ทำให้เกิดอาการขาชาจากการกดทับของร่างกายส่วนบน หรือรู้สึกเมื่อยหลัง และหลังคดเมื่อนั่งเป็นเวลานาน 

แต่ถ้าเราสามารถทำให้การนั่งโดยที่บั้นท้ายอยู่สูงกว่าหัวเข่าได้ เราจะสามารถแก้ปัญหาของอาการเหน็บชาได้ ซึ่งรูปทรงของเก้าอี้ถูกออกแบบให้เรานั่งได้สูงกว่าหัวเข่า และยังบังคับให้หลังของเราตั้งเป็นเส้นตรง

ส่วนในการออกแบบให้เก้าอี้มีขาเดียว คือความจงใจที่ผู้ออกแบบอยากให้ผู้นั่ง ได้ลองรักษาสมดุลของร่างกายในระหว่างการนั่ง เพราะมันจะสัมพันธ์กับการทำสมาธิของเรา ถ้าเรามีสติไม่วอกแวก การทรงตัวให้สามารถนั่งอยู่เก้าอี้ได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป

ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการนั่งสมาธิเป็นเวลานาน ในมุมมองของผู้ออกแบบแล้ว หากการออกกำลังคือการบริหารสุขภาพทางกาย การให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 15 นาที ในการทำสมาธิเพื่อบริหารสุขภาพใจของตัวเองบ้าง ก็อาจเพียงพอแล้ว

More Stories
Nendo’s 3D-printed bonsai tree