#architecturefromhome

#architecturefromhome

จินตนาการของเหล่าเด็กๆ ในช่วงการกักตัว

ชุดสร้างอาคารและเมืองกระดาษสำหรับเด็ก

Foster + Partners ได้ทำการเผยแพร่ #architecturefromhome ชุดสร้างอาคารและเมืองกระดาษสำหรับเด็ก เพื่อที่จะให้เหล่าเด็กๆ นั้นประกอบสร้างเมืองในจินตนาการของตนในช่วงการกักตัวจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

ช่วงเวลาการกักตัวนี้ทำให้ทาง Foster + Partners ได้คิดเริ่มการใช้สื่อออนไลน์สำหรับการให้ความรู้และความสนุกสนานแก่เด็กๆ ที่ในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้ไปโรงเรียน และ #architecturefromhome จะเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกเขาสนุกและเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นในเด็กวาดเล่น และมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

เป็นการท้าทายเด็กๆ ให้คิดถึงสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ทั้งการออกแบบและการนึกถึงบริบทอาคารโดยรอบ ทำให้เกิดความเข้าใจในสเกลของอาคารต่างๆ และความคิดที่ต่างออกไปในแต่ละพื้นที่

วัยเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 – 12 ปีจะมีความสร้างสรรค์ที่สูงและมีการใช้จินตนาการที่เห็นได้ชัด จะทำให้เกิดงานออกแบบที่สร้างสรรค์อย่างไม่น่าเชื่อออกมาจากพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวของเด็กเองแสดงศักยภาพทางความคิดออกมาได้มากขึ้น

ซึ่งผลงานออกแบบของเด็กๆ นั้นได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายในทั่วทุกมุมโลก เป็นการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และยังเป็นหนึ่งในการใช้เวลาว่างในช่วงกักตัวให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

REF : dezeen

More Stories
Bookworm Pavilion