ค.ส.ล : คิดสร้างโลด

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Arch KKU Thesis Exhibition 2020

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมเป็นการแสดงออกทางความคิดถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการศึกษาถึง 5 ปี ผ่านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ได้แก่

โครงการในกลุ่มที่พักอาศัย (RESIDENTIAL) ได้แก่ ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม

โครงการในกลุ่มเชิงธุรกิจและอาคารสำนักงาน (COMMERCIAL- OFFICE BUILDING ) เป็นการออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ที่มาใช้บริการในแต่ละพื้นที่

โครงการในกลุ่มพิพิธภัณฑ์ (MUSEUM) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องราว บันทึก และสะท้อนความสนใจของกลุ่มคน ชุมชน

โครงการในกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ (LEARNING CENTER) เป็นพื้นที่ทางการเรียนรู้ เชื่อมต่อกับสังคม ชุมชน ส่งเสริมบริบทโดยรอบของพื้นที่

โครงการในกลุ่มศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน (COMMUNITY-TOURISM CENTER) นำเสนอเอกลักษณ์ของพื้นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการในกลุ่มสถาบันทางการศึกษา (EDUCATION) เป็นพื้นที่สำหรับศึกษา ออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม

โครงการในกลุ่มสุขภาพ (HEALTHCARE) ทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี

อย่ามัวแต่คิดสร้างโลด"

ความคิดเป็นพื้นฐานของแต่ละคน ต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกัน การคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทำให้เกิดผลงานทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง สวยงาม และสร้างคุณค่า นี่คือสิ่งที่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดออกมาผ่านผลงานการออกแบบ

รวมติดตามผลงานของนักศึกษาได้ทาง FACEBOOK : ค.ส.ล : Arch KKU Thesis Exhibition 2020

RELATED POSTS

Interior

Heytea Daydreamer

ร้านชากับการใช้นิยามกับ “ระยะห่าง” และ “ความสัมพันธ์” ของพื้นที่ใหม่ผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมจีนโบราณ

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
Architecture

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของทวีปแอฟริกาที่แสดงผลงานศิลปะของชาวแอฟริกันและศิลปินทั่วทุกมุมโลก ด้วยการออกแบบและก่อสร้างที่เข้าไปจัดการกับอาคารเก่าบริเวณท่าเรือริมทะเล จนกลายมาเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ดีที่สุดในโลก

COVID-19 Pavillion
Architecture

COVID-19 Pavilion

สนามเด็กเล่นจำลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเราทำความรู้จัก ใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นและได้เป็นส่วนร่วมในการต่อสู้กับมัน