Everloop

Everloop

แปรงสีฟันเปลี่ยนขนแปรงจากไม้ไผ่

ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมและช่องปาก

แปรงสีฟัน Everloop นำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในช่องปาก 

NOS ได้พัฒนาวิธีแก้ปัญหาของแปรงสีฟันที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของใช้ที่เป็นมลภาวะทางขยะพลาสติกมากที่สุด คือการเปลี่ยนขนแปรงแทนที่จะทิ้งแปรงสีฟันทั้งด้าม 

หลังจากที่วิเคราะห์แปรงสีฟันหลายประเภทในท้องตลาดแล้ว NOS จึงเกิดไอเดียการเปลี่ยนขนแปรงด้วยวัสดุจากธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ ซึ่งย่อยสลายได้ง่ายหลังจากการที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 

และด้ามแปรงที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลจากแปรงสีฟันที่ทิ้งแล้ว ผ่านกลไกการทำงานที่ง่ายดาย คือ การเปิดและปิดหัวแปรงเพื่อนเปลี่ยนขนแปรง

แปรงสีฟัน Everloop แต่ละชิ้นมาพร้อมกับขนแปรง 8 ชุดซึ่งมีอายุการใช้งาน 3 เดือน ซึ่งรวมอายุการใช้งานทั้งหมดของชุดนี้อยู่ที่สองปี 

นอกจากตัวแปรงสีฟันแล้ว NOS ยังออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อกระดาษที่ย่อยสลายได้ 100% ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอีกด้วย

REF : NOS

More Stories
Ping Pong Pang
Ping Pong Pang