Transparent Solar Panels

Transparent Solar Panels

ก้าวใหญ่ก้าวใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อสถาปัตยกรรม

แผงโซล่าเซลล์แบบใสที่สามารถเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

ทีมงานวิจัยของ Michigan State University ทำการพัฒนาแผงโซล่าเซลล์แบบใสที่สามารถเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยไม่กระทบต่อการผ่านของเมื่อแสงส่องผ่านแผ่นใส 

เทคโนโลยีนี้ใช้โมเลกุลอินทรีย์ที่ดูดซับความยาวคลื่นของแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ เช่น แสงอินฟราเรดและแสงอุลตร้าไวโอเลต

Richard Lunt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของ MSU กล่าวว่า สามารถปรับแต่งวัสดุเหล่านี้เพื่อรับแสงอุลตร้าไวโอเล็ตและแสงที่มีความยาวคลื่นใกล้กับอินฟราเรด แสงที่จับได้จะถูกส่งไปยังขอบของแผง และแปลงเป็นไฟฟ้าผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแผ่นบาง 

การพัฒนานี้อาจจะทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการออกแบบอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ใช้กระจกขนาดใหญ่เป็นผิวอาคารภายนอก เพราะกระจกสามารถดูดซับแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ย่อมมีผลต่อการใช้พลังงานภายในอาคาร 

เนื่องจากการออกแบบให้ผิวอาคารเป็นกระจกผืนใหญ่นั้นจะทำให้ใช้พลังงานมาก และในไม่ช้าปัญหานี้อาจจะหมดไปเมื่อแผงโซล่าเซลล์แบบใสถูกนำมาใช้

แผงโซล่าเซลล์แบบใสจึงมีประสิทธิภาพและสวยงามมากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนการออกแบบสถาปัตยกรรม และยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีนี้สามารถรวมเข้ากับอาคารเก่าได้อย่างง่ายดาย

ขณะนี้ทีมกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานนจาก 1% ของแสงอาทิตย์ที่ได้รับให้กลายเป็นมากกว่า 5% สมาชิกของทีมวิจัยของ MSU ได้แก่ Yimu Zhao, Benjamin Levine และ Garrett Meek

REF : msutoday

More Stories
roadside america
Roadside America