With it home

With it home

การดึงบุคลิกและ lifestyle ของผู้อยู่อาศัยมาใช้ในการออกแบบ

บ้านที่ตอบสนองความต้องการใช้งานในมิติที่หลากหลายและสร้างแรงบันดาลใจ

With it home เกิดจากทางเจ้าของบ้านต้องการปรับปรุงบ้านหลังเดิมให้ตอบสนองต่อการใช้งานและสร้างแรงบันดาลใจทั้งในการอยู่อาศัยและการทำงาน ด้วยความที่เป็นทั้งดีไซน์เนอร์และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า ทำงานด้านแฟชั่น ทำให้ Lifestyle ของทั้ง 2 ท่านมีความสนุกสนานและทันสมัย ผู้ออกแบบจึงดึงจุดเด่นต่างๆมาประยุกต์ในการออกแบบ สร้างพื้นที่ภายในบ้านให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย

BodinChapa สถาปนิกผู้ออกแบบเริ่มจากการเก็บข้อมูลพื้นที่อาคารเดิม และมองปัญหาที่เกิดจากสเปซเดิมว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานพื้นที่อย่างไรได้บ้าง โดยพื้นที่เดิมมีการจัดวางพื้นที่ที่ขาดความสอดคล้องในการใช้งานตั้งแต่ส่วนทางเข้าหลักของบ้าน การจัดวางฟังก์ชั่นที่ขาดและเกินความต้องการของผู้อยู่อาศัย 

รวมไปถึงการวางตำแหน่งโครงสร้างที่ทำให้เกิด Waste space ใช้งานยาก ผู้ออกแบบจึงวางแผนเชื่อมโยงพื้นที่ใหม่ และแก้ปัญหา waste space ที่เกิดจากตำแหน่งโครงสร้างเดิมให้หายไป เปลี่ยนจุดอับของบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อยู่อาศัยได้ โดยยังคงเก็บกรอบอาคารเดิมบางส่วนเอาไว้

จุดเด่นของอาคารคือระเบียงที่ครอบด้วย Facade บริเวณหน้าบ้าน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่ ผู้ออกแบบเลือกใช้ Translucent Facade มาครอบบริเวณระเบียงหน้าบ้านชั้น 2 ซึ่งเดิมเป็นหลังคาโรงจอดรถ และเพิ่มรูปทรงที่เกิดจากความต้องการในการเพิ่ม Function ใหม่ให้ยื่นออกมาในพื้นที่ระเบียง

เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นกรอบของ Translucent Facade ครอบก้อนทรงเรขาคณิตที่กรุด้วยไม้ไว้อีกชั้นหนึ่ง Translucent Facade นี้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของอาคารเดิมให้ดูทันสมัยขึ้น สร้างอาณาเขตใหม่ให้กับพื้นที่ทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย 

โดยออกแบบให้ Facade สามารถเปิดปิดได้ เมื่อปิดทุกบานจะให้ความโปร่งแสง อนุญาตให้ภายนอกเห็น movement ภายในบ้านเพียงเล็กน้อย 

แต่เมื่อต้องการให้พื้นที่ภายในโปร่งและเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกก็สามารถเปิด Facade ได้โดยผู้อยู่อาศัยสามารถออกแบบการใช้งานได้ด้วยตัวเองตามความต้องการในการใช้งานพื้นที่

Translucent Façade สีขาวผืนนี้ เมื่อมีเงาจากสภาพแวดล้อมมาตกกระทบยังสร้างความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอีกด้วย

พื้นที่ภายในบ้านมีแนวคิดหลักจากการดึงบุคลิกและ lifestyle ของผู้อยู่อาศัยมาใช้ในการออกแบบ จึงนำเส้นสายที่มีส่วนโค้งมาใช้เพื่อลดทอนรูปทรงที่แข็งให้ดู soft ลง โดยผู้ออกแบบใช้เส้นโค้งทั้งในรูปด้านและผังพื้นของอาคาร ใส่ความความหลากหลายลงไปในการออกแบบและการเลือกใช้ Material เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย แต่ยังคงภาพรวมให้เล่าเรื่องราวเดียวกัน

ตัวอย่างเช่นภายในห้องที่ใช้สำหรับกิจกรรมสังสรรค์ ออกแบบให้มีแนวผ้าม่าน 2 แถววิ่งเป็นตัว L โดยผ้าม่านทำหน้าที่เป็นผนังกั้นโซนที่ยืดหยุ่นในการเปิดปิดระหว่างพื้นที่ และเพิ่มความสนุกในการออกแบบพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยเอง รวมถึงการการเลือกออกแบบไฟให้สามารถปรับสีได้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่ในเวลากลางคืน บ้านขนาด 450 ตารางเมตรหลังนี้จึงเป็นบ้านที่ตอบสนองความต้องการใช้งานในมิติที่หลากหลายและแรงบันดาลใจ

More Stories
BUZAO infiltrates marble with a highly saturated blue color in dyeing marble collection designmatters-magazine.com
Dyeing marble collection