The Isolator

The Isolator

Science and Invention

สิ่งประดิษฐ์สุดแปลกสำหรับเพิ่มสมาธิในการทำงาน

บางทีคุณอาจตำหนิสมาร์ทโฟนหรือบรรยากาศในที่ทำงานของคุณ เนื่องจากคุณไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับการทำงานได้ แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิในการทำงานไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นในการทำงานแต่อย่างใด

ในปี 1925 Hugo Gernsback นักประดิษฐ์ชาวลักเซมเบิร์ก – อเมริกันได้ตีพิมพ์การออกแบบหมวกชนิดพิเศษ ที่ปิดกั้นเสียงและการมองเห็นเพื่อให้ผู้ที่สวมใส่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานของพวกเขาทำได้อย่างจดจ่อ

ในฐานะที่เขาเป็น นักเขียน บรรณาธิการ และนักประดิษฐ์เขามีหลายอย่างที่ต้องทำในแต่ละวัน จึงไม่มีเวลาสำหรับการเสียสมาธิ เขาจึงใช้เวลาในการคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหามาเรียกว่า “The Isolator”

หมวกที่สวดแล้วปกปิดทั้งศีรษะทำจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งเขากล่าวว่าจะช่วยตัดเสียงรบกวนได้ถึงร้อยละ 95 ของผู้สวมใส่ อีกคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือช่องมองกระจกที่มีขนาดเล็ก ที่ทำให้ผู้สวมถูกจำกัดมุมมองและจดจ่อกับงานที่ทำ

เนื่องจาก Gernsback นั้นเป็นทั้งนักประดิษฐ์และผู้จัดพิมพ์ของนิตยสาร เขาจึงนำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ตีพิมพ์ลงใน “Science and Invention” นิตยสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ของเขาในปี 1925

ต่อมานักประดิษฐ์ได้เพิ่มท่ออากาศจากถังออกซิเจน เมื่อพบว่าผู้สวมใส่หมวกนั้นกำลังง่วง เนื่องจากอยู่ในความเงียบและมืดเป็นเวลานาน 

ดูเหมือนว่า “The Isolator” จะใช้งานได้จริง (อย่างน้อยก็สำหรับ Gernsback เอง) แต่งานที่ตีพิมพ์ของเขานั้นขยายไปในวงกว้างจนกระทั่งมีคนขนานนามให้เขาว่าเป็น “บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์”

More Stories
สนทนาสัปตสนธิ ๒
สนทนาสัปตสนธิ ๒ – ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์