modern animals campaign

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นส่งผลทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่เราเรียกกันว่า “Modern” ที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันของเราผ่านสิ่งของที่เราใช้กันในทุกวันที่มีผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่

จะเป็น “สัตว์” ที่เปลี่ยนไป หรือ “คน” ที่เปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นส่งผลทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่เราเรียกกันว่า “Modern” ที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันของเราผ่านสิ่งของที่เราใช้กันในทุกวันที่มีผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ วัสดุทุกชิ้นกลายเป็นขยะและมลพิษภายในโลกของเรา สะสมและทับถมกันร่วมหลายปี และเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเป็นผู้ที่ “เปลี่ยนไป” มากที่สุดนั่นก็คือ “สัตว์”

พฤติกรรมของเรานั้นทำให้สัตว์จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่พวกมันไม่อยากทำ สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ ย้ายถิ่นฐานที่ดำรงชีวิต หรือบางชนิดจำเป็นต้องเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพเพื่อให้อยู่รอดหลังจากการที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค “Modern”

ขยะ พลาสติก สารพิษ และมลภาวะต่างๆที่มีผลมาจากพวกเรา ส่งผลกระทบไปสู่สัตว์ทุกชนิดทั่วโลก และสุดท้ายสิ่งเลวร้ายทั้งนั้นจะส่งที่ใหญ่หลวงมาให้แก่พวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเกิดคำถามว่าควรจะเป็นมนุษย์ที่ “เปลี่ยนแปลง” ตัวเองและใส่ใจกันสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของเรามากขึ้น ผ่านการคำนึงถึงการใช้ชีวิตในแต่จะวันที่ปล่อยมลพิษสู่โลกตลอดเวลา

“Modern Animals” จึงเป็นแคมเปนที่จัดขึ้นภายใต้ความคิดที่ว่า “จะเป็นสัตว์ที่ (ชีวิต) เปลี่ยนไป หรือมนุษย์ที่ (พฤติกรรม) เปลี่ยนแปลง” เพราะสัตว์ทุกที่อาศัยอยู่ในโลกหลังจากยุค“Modern” นั้นต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อเอาชีวิตรอด เพียงแค่เราช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ก็จะทำให้ชีวิตของเหล่าสัตว์บนโลกนี้กลับไปสู่ปกติอีกครั้ง

ภายในระยะเวลา1 เดือนหลังจากเริ่มต้นของแคมเปน ที่พวกเราจะเปิดรับ “Poster” ที่ออกแบบโดยผู้ที่มีความสนใจและมีความตระหนักถึงเรื่องนี้ร่วมกับเรา ไม่จำกัดขนาด ไม่จำกัดรูปแบบ และไม่จำกัดอายุของผู้ออกแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาในการเอาแนวคิดทางด้านการออกแบบมาเป็นสิ่งที่ช่วยสื่อสารให้แก่สังคมได้รับรู้

หลังจากที่พวกเราได้รับแบบ Poster ทั้งหมดแล้ว เราจะนำไปติดตามพื้นที่สาธารณะต่างๆในทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เพิ่มให้สิ่งที่ผู้ออกแบบทุกคนตั้งใจสื่อสารได้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างทั้งออนไลน์และออฟไลน์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สัตว์ให้สังคมรับรู้ไปพร้อมกับพวกเรา งานออกแบบของคุณอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งเสียงเล็กๆภายในเสียงกว่า 70 ล้านเสียง แต่เสียงเล็กๆนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวต่อแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

การส่งผลงาน

  1. ส่งผลงานไฟล์ต้นฉบับ( Ai , Ps หรือรูปแบบอื่นๆ ) ส่งผลงานโดยแนบDOCX อธิบายแนวความคิดในการออกแบบพร้อมลงท้ายด้วยชื่อผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อโครงการ
  1. ส่งผลงานโดยแนบDOCX อธิบายแนวความคิดในการออกแบบพร้อมลงท้ายด้วยชื่อผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อโครงการประกวด( กรณีที่ถูกคัดเลือกผลงานประกวดเป็นสิทธิของdesignmatters)

ส่งผลงานมาที่ mail : designmattersmagazine@gmail.com

*** ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทุกภูมิภาคของประเทศ

RELATED POSTS

Interior

Heytea Daydreamer

ร้านชากับการใช้นิยามกับ “ระยะห่าง” และ “ความสัมพันธ์” ของพื้นที่ใหม่ผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมจีนโบราณ

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
Architecture

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของทวีปแอฟริกาที่แสดงผลงานศิลปะของชาวแอฟริกันและศิลปินทั่วทุกมุมโลก ด้วยการออกแบบและก่อสร้างที่เข้าไปจัดการกับอาคารเก่าบริเวณท่าเรือริมทะเล จนกลายมาเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ดีที่สุดในโลก

COVID-19 Pavillion
Architecture

COVID-19 Pavilion

สนามเด็กเล่นจำลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเราทำความรู้จัก ใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นและได้เป็นส่วนร่วมในการต่อสู้กับมัน