New Korean Garden
New Korean Garden

New Korean Garden

สวนดาดฟ้าจากวัสดุ ETFE พื้นที่สาธารณะสำหรับคนทุกวัย

Sknypl นำเสนอโปรเจค “New Korean Garden” เพื่อปรับปรุงดาดฟ้า Seoul hall of urbanism and architecture สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครในกรุงโซล โปรเจคนี้เป็นการสำรวจและตีความสวนใหม่ด้วยสีสันและรูปร่างที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์กับพืช หินและเนินเขา ซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีการเป็นหนึ่งเดียวกันของสวนเกาหลี

อย่างไรก็ตามสวนแห่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกตา เพราะถูกดัดแปลงภายใต้อิทธิพลของคุณสมบัติใหม่ที่วางไว้ในทั้งบริบท เวลาและกิจกรรมใหม่ 

Multi-functionality, Flexibility, Instagramility, Provocation and Dialogue, Sustainability คือแนวทางการออกแบบที่นักออกแบบใช้

Multi-functionality : เป็นพื้นที่ที่ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของ Seoul hall of urbanism and architecture และของเมืองโดยรวม

Flexibility : มีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้

Instagramility : มีรูปร่างที่โดดเด่น จดจำได้เพื่อให้คนแชร์และแบ่งปันรูปของโปรเจคนี้ให้คนทั้งโลกได้เห็น

Provocation and Dialogue : เป็นสถานที่ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสนทนากันระหว่างผู้คนในเมือง

Sustainability : ความเป็นไปได้ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทันสมัย

คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญมากในการสร้างสวนนี้ New Korean Garden ทำจากวัสดุ ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) ที่ภายในเต็มไปด้วยอากาศ ทำให้มีความเบาและเคลื่อนที่ได้สวนแห่งนี้ประกอบด้วยกองค์ประกอบทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แม้กระทั่งองค์ประกอบที่ลอยในอากาศได้ ทำให้สามารถใช้ศักยภาพของมันได้อย่างเต็มที่ หน้าที่หลักของสวนแห่งนี้คือ เป็นเขตพื้นที่พักผ่อน สร้างสรรค์และทำให้ผู้เข้ามาใช้งานมีความสุข 

คุณสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มและพูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อ่านหนังสือ หรือนอนเล่นชมทิวทัศน์ของเมือง และยังเป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆในบริเวณกลางเมืองอีกด้วย

พื้นที่ยังสะดวกในการจัด Talk ที่การออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากพื้นที่ที่ไม่มีคนใช้งานและเงียบเหงา การออกแบบจะช่วยให้กลับมามีชีวิตชีวาตามเวลาที่เปลี่ยนไป Flying element ที่ลอยอยู่ด้านบนเติมด้วยฮีเลียม เป็นการสื่อสารกับคนในเมืองอย่างใกล้ชิด  

พวกเขาสามารถใช้พื้นที่นี้ในการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ เช่นเดียวกับคำขวัญและการส่งผ่านความคิดที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสะท้อนในหัวข้อเฉพาะเรื่อง ทุกๆองค์ประกอบในสวนนั้นมีสีที่สว่างสดใส ในเวลากลางคืนสวนแห่งนี้สามารถเปลี่ยนและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้งาน  

วัสดุ ETFE นั้นเป็นวัสดุที่ใช้อย่างแพร่หลายและสามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งทำให้โปรเจคนี้มีความสมบูรณ์ เรื่องราวของการจุดประกายทางความคิดในประวัติศาสตร์ของกรุงโซล ผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของเมือง Sknypl ได้เสนอโครงการนี้เข้าประกวดแบบใน Seoul Maru 2019 Design Competition

REF : archello.com, metalocus.es

More Stories
Soviet Brutalist Bus Stops
Soviet – Era Bus Stops