Euro Banknotes Design

ธนบัตรยูโรทั้ง 7 ใบที่มีรูปของสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย ประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมที่ต่อเนื่องกัน ถูกนำเสนอออกมาให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันผ่านลวดลายบนธนบัตร

ธนบัตรยูโรและเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

เคยสังเกตุไหมว่ารูปในธนบัตรทุกใบของสกุลเงินแต่ละสกุลมีการเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกัน บ้างก็บอกถึงประวัติศาสตร์ของชาติหรือรูปของบุคคลสำคัญ แต่มีธนบัตรของเงินสกุลหนึ่งที่มีรูปของงานสถาปัตยกรรมในทุกยุคสมัย สกุลเงินนั้นคือ “ยูโร” 

ธนบัตรทั้ง 7 ใบของยูโร มี concept ของการออกแบบคือ “Ages and styles of Europe” ซึ่งด้านหน้าของธนบัตรเป็นรูปของประตูและหน้าต่างเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดรับและการร่วมมือกันของประเทศในสหภาพยุโรปที่สะท้อนจากความเคลื่อนไหวในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันในแต่ละยุคสมัย ส่วนด้านหลังธนบัตรนั้นเป็นรูปสะพาน ที่เป็นตัวแทนของการเชื่อมต่อและสื่อสารกันของประชาการในยุโรปและประชากรในยุโรปกับประชากรโลก รูปภาพทุกรูปไม่ได้นำมาจากงานสถาปัตยกรรมที่มีอยู่จริง เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยการนำเอาเอกลักษณ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาเรียบเรียงใหม่ทั้งเรื่องสไตล์และโครงสร้าง

ธนบัตรยูโรทั้ง 7 ใบ

Ages and styles of Europe

5 Euro : สถาปัตยกรรมยุค Classic

สถาปัตยกรรมกรีก – โรมันที่เก่าแก่ และถือเป็นสไตล์ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้มากที่สุดสไตล์หนึ่ง โครงสร้างสถาปัตยกรรมมีการเล่นกับสัดส่วนมาก ตั้งแต่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไปจนถึงทั้งอาคาร Order หลักที่ใช้คือ Doric, Ionic และ Corinthian 

Parthenon

10 Euro : สถาปัตยกรรมยุค Romanesque

สถาปัตยกรรมยุคกลางที่มีลักษณะเด่นในการใช้ Semi-circular arch (ซุ้มโค้งทรงครึ่งวงกลม) ต่อเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมโรมัน พบได้ในการก่อสร้างมหาวิหารและศาสนสถานเป็นหลัก มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง มีกำแพงที่หนา ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและห้าวหาญ มีช่องเปิดที่น้อย ในอังกฤษจะเรียกสถาปัตยกรรมนี้ว่า สถาปัตยกรรม Norman

Pisa Cathedral 

20 Euro : สถาปัตยกรรม Gothic

สถาปัตยกรรมที่เฟื่องฟูในสมัยปลายยุคกลางเริ่มต้นขึ้นในประเทศฝรั่งเศส มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างที่ช่วยในการรับน้ำหนักได้มากขึ้นเพราะมีการใช้ Flying buttress ในการช่วยรับน้ำหนักทำให้อาคารมีความสูงได้มากขึ้นและเพิ่มพื้นที่หน้าต่างได้มากขึ้น จะเห็นการใช้ Rose window กระจกขนาดใหญ่ที่นำแสงธรรมชาติและสีเข้ามาในอาคาร 

Reims Cathedral

50 Euro : สถาปัตยกรรม Renaissance

สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เมื่อประเทศในยุโรปหันมาสนใจเกี่ยวกับปรัชญากรีก – โรมันโบราณและแนวคิดวัตุนิยม มีลักษณะเด่นคือให้ความสำคัญกับสัดส่วนทางเรขาคณิตและความสมมาตร มีการใช้องค์ประกอบคลาสิค เช่น การวางโครงสร้างอย่างมีระบบแบบแผน ไม่ว่าจะเป็น เสา, คาน และซุ้มครึ่งวงกลม สถาปัตยกรรมรูปแบบนี้เริ่มต้นขึ้นที่เมือง Florence,Italy โดย Filippo Brunelleschi ผู้ริเริ่มแนวคิดสถาปัตยกรรมนี้จนแพร่หลายไปทั่วยุโรป

Florence Cathedral

100 Euro : สถาปัตยกรรม Baroque & Rococo

สถาปัตยกรรมที่พัฒนาต่อมาจาก Renaissance ที่โดดเด่นในเรื่องของความหรูหรา มีการเล่นกับแสงและเงาที่ส่งผลต่อความรู้สึก แสดงถึงอำนาจของคาทอลิคที่ต้องการเล่นกับความรู้สึกของผู้คนที่เข้ามาใช้สถาปัตยกรรม มีการผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมจนแยกไม่ออกว่าเป็นใดเป็นงานแขนงใด ใช้สีสันที่สดมากขึ้น และในช่วงปลายของยุค Baroque เรียกกันว่ายุค Rococo

St.Peter’s Basilica

200 Euro : สถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 19 ยุคของเหล็กและกระจก

สถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการนำโครงสร้างเหล็กและกระจกมาใช้มากขึ้น องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเก่าก็ค่อยๆถูกลดลงไปแทนที่ด้วยวัสดุที่เป็นอุตสาหกรรมแทนใช้กันอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 19

The Grand Palais, Wolrd’s Fair of 1900

500 Euro : สถาปัตยกรรม Modern 

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายจนมาถึงยุคปัจจุบัน มีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย เน้นการใช้งานเป็นหลักเป็นงาน Functionalism และ Rationalism ลดทอนองค์ประกอบเก่าที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งงานประเภท Modern ครอบคลุมไปถึงงานศิลปะและงานออกแบบอุตสหากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสถาปัตยกรรมด้วย

Bauhaus

RELATED POSTS

Interior

Heytea Daydreamer

ร้านชากับการใช้นิยามกับ “ระยะห่าง” และ “ความสัมพันธ์” ของพื้นที่ใหม่ผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมจีนโบราณ

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
Architecture

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของทวีปแอฟริกาที่แสดงผลงานศิลปะของชาวแอฟริกันและศิลปินทั่วทุกมุมโลก ด้วยการออกแบบและก่อสร้างที่เข้าไปจัดการกับอาคารเก่าบริเวณท่าเรือริมทะเล จนกลายมาเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ดีที่สุดในโลก

COVID-19 Pavillion
Architecture

COVID-19 Pavilion

สนามเด็กเล่นจำลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเราทำความรู้จัก ใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นและได้เป็นส่วนร่วมในการต่อสู้กับมัน