The Gourd Project

The Gourd Project

The Gourd Project ของ Jun Aizaki ที่เสนอแนวทางการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยการสร้างภาชนะสำหรับดื่มจากการเติบโตของน้ำเต้า
The Gourd Project

ภาชนะจากน้ำเต้าทางเลือกใหม่ของวัสดุใช้แล้วทิ้ง

The Gourd Project ของ Jun Aizaki นักออกแบบในเมืองบรู๊คลินที่เสนอแนวทางการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยการสร้างภาชนะสำหรับดื่มจากการเติบโตของน้ำเต้า

Jun Aizaki สร้างแก้วและขวดบรรจุของเหลวร้อนและเย็นที่อาจจะกลายเป็นแนวทางการผลิตภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งแบบดั้งเดิม และหลังใช้แล้ว 3-6 ครั้งภาชนะนี้ก็สามารถที่จะย่อยสลายเองตามธรรมชาติ

ผู้ออกแบบได้ทำการศึกษาและสำรวจงานฝีมือที่มีอายุนับศตวรรษของโรงอบแห้งที่ทำภาชนะ เพื่อที่จะใช้ผลผลิตจากธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ภาชนะแต่ละชิ้นใช้เวลา 6 สัปดาห์สำหรับให้น้ำเต้าเติบโตและขยายตัวพอดีกับแม่พิมพ์สามมิติ 

เนื่องจากน้ำเต้ามีผิวหนังที่แข็งแรงและมีเส้นใยที่เหนียวอยู่ภายใน เติบโตได้ง่ายในแม่พิมพ์สามมิติ จึงเป็นผลผลิตทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการนำมาทำภาชนะ 

แม่พิมพ์สามมิติแต่ละชิ้นทำจากพลาสติก และทางผู้ผลิตกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อมีการขยายการผลิตที่ใหญ่ขึ้น จะมีการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ให้เป็นวัสดุรีไซเคิลที่ย่อยสลายได้ง่ายอย่างแน่นอน

Architecture

Wire Knot Studios
Short Bio : Wire Knot Studios are a group of architectural designers and researchers. We believe that good design must be based on good questions, the name ‘wire Knot’ means a strong knot that binds our design philosophy together.

12:30 PMMore >

designer

Howdy Houndy
อาภาวดี อารีวัฒนสมบัติ ชื่อเล่น โฮม เจ้าของแบรนด์ Howdy Houndy จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา Film Production มีความสนใจในสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง ทำให้ได้คลุกคลีอยู่กับสัตว์ต่างๆตั้งแต่เด็ก ชอบศึกษาและเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆของสัตว์​โดยเฉพาะสุนัขและแมว

14:30 PMMore >

artist

ไกร ศรีดี

งานของไกรแสดงออกในหลากหลายรูปแบบเช่น จิตรกรรม ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง ศิลปะการแสดงสด ดนตรี ภาพถ่าย วาดเส้น และศิลปะแนวทดลอง จากการทดลองทำงานหลากหลายรูปแบบทำให้ไกรเปิดประเด็นความคิดต่อชุมชนกับมุมมองสังคมในมุมต่างๆ และตั้งคำถามต่อข้อจำกัดและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 14:30 PMMore >