ARCHIWINDOW

ผลงาน ARCHIWINDOW เป็นการรวบรวมหน้าต่างมากมายจากทั่วโลกโดย Federico Babina จัดขึ้นในนิทรรศการ Venice Biennale

A Glimpse Through "The Eyes of Architecture"

“ The eyes are the window to your soul, ” Shakespeare

“ ดวงตาเป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณของคุณ ” เช็คสเปียร์

ผลงาน ARCHIWINDOW เป็นการรวบรวมหน้าต่างมากมายจากทั่วโลกโดย Federico Babina จัดขึ้นในนิทรรศการ Venice Biennale 2014 สถาปนิกหลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดีถึงหน้าต่างที่แสดงออกถึงบุคลิกของนักออกแบบแต่ละคน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นต้นตำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม

" a little reflection about architecture and the elements that compose it. “

ภาพสะท้อนเล็กๆเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบที่สร้างมัน Babinaกล่าวไว้

ความหมายของหน้าต่างในงานสถาปัตยกรรมนั้นเป็นมากกว่าการตกแต่งทั่วไป แต่ว่าถึงการรวมองค์ประกอบที่หลากหลายของอาคารเข้าด้วยกัน ประกอบขึ้นมาเป็นหน้าต่างอย่างที่เราเห็น ผลงานมีทั้งหมด 25 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบหน้าต่างของสถาปนิกแต่ละคนนั้นมีความหมายไม่ต่างกับลายเซ็นที่เป็นเสมือนตัวแทนของเราซึ่งยากที่จะปลอมแปลง แต่รูปแบบหน้าต่างในงานสถาปัตยกรรมนั้นไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงรูปแบบการทำงานของสถาปนิกแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนมุมมองมุมมองของสถาปนิกที่มีต่อพื้นที่นั้นๆอีกด้วย

Babina ได้กล่าวไว้ว่า “ หน้าต่างเปรียบเสมือนตาในงานสถาปัตยกรรม สิ่งที่ผ่านหน้าต่างเข้ามามีทั้งแสงและเงา เมื่อสองสิ่งรวมกันทำให้เกิดสเปซ หน้าต่างนั้นเป็นเสมือนตัวกลางเพื่อถ่ายทอดภูมิทัศน์ หน้าต่างเหมือนเป็นช่องว่างที่ทำให้ผู้คนสามารถรับรู้เรื่องราวภายที่เกิดขึ้นในสถาปัตยกรรม ”   “ หน้าต่างยังเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลสู่โลกที่จะช่วยเป็นสื่อกลางให้คุณออกไปค้นหาความงามบนโลกและเข้าใจความสวยงามสถาปัตยกรรม”

Ref : archdaily

Architecture

Wire Knot Studios
Short Bio : Wire Knot Studios are a group of architectural designers and researchers. We believe that good design must be based on good questions, the name ‘wire Knot’ means a strong knot that binds our design philosophy together.

12:30 PMMore >

designer

Howdy Houndy
อาภาวดี อารีวัฒนสมบัติ ชื่อเล่น โฮม เจ้าของแบรนด์ Howdy Houndy จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา Film Production มีความสนใจในสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง ทำให้ได้คลุกคลีอยู่กับสัตว์ต่างๆตั้งแต่เด็ก ชอบศึกษาและเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆของสัตว์​โดยเฉพาะสุนัขและแมว

14:30 PMMore >

artist

ไกร ศรีดี

งานของไกรแสดงออกในหลากหลายรูปแบบเช่น จิตรกรรม ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง ศิลปะการแสดงสด ดนตรี ภาพถ่าย วาดเส้น และศิลปะแนวทดลอง จากการทดลองทำงานหลากหลายรูปแบบทำให้ไกรเปิดประเด็นความคิดต่อชุมชนกับมุมมองสังคมในมุมต่างๆ และตั้งคำถามต่อข้อจำกัดและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 14:30 PMMore >